نبض بازار چهارشنبه 29 دی 1395
بیش از نصف میانگین معاملات یک ماهه فروخته است.
969 ریال (منفی کامل) برابر 8.4م سهم است. (با فرض نمایشی نبودن)
آبادگران ايران،گروه صنعتي سپاهان،صنايع سرما آفرين،معدني و صنعتي گل گهر پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي،پارس دارو پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي -عمومي فوق العاده مبني بر اصلاح اساسنامه و فيبر ايران پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي -عمومي فوق العاده مبني بر اصلاح اساسنامه و تغيير موضوع فعاليت شركت،بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله مي باشد
حقوقی بیش از نصف میانگین معاملات یک ماهه خریده است.
1324 ریال (منفی کامل) برابر 4م سهم است. (با فرض نمایشی نبودن)
2668 ریال (منفی کامل) برابر یک میلیون سهم است. (با فرض نمایشی نبودن)
2007 ریال (مثبت کامل) برابر 4.6م سهم است. (با فرض نمایشی نبودن)
و شرکت اعتباري کوثر مرکزي (وکوثر1) و شرکت بانک سرمايه (سمايه1) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و نماد معاملاتي شركت بيمه کوثر (کوثر1) جهت برگزاري مجامع عمومي فوق العاده و عادي ساليانه صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 30/04/1395 در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 28/04/1395 متوقف مي گردند
180 م سهم در صدر. وکوثر، وآیند، و وانصار نمادهای مثبت گروه